HƯỞNG ỨNG TUẦN LỂ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

Thực hiện công văn số 2389/SGDĐT-GDCN-TX ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Công văn số 1887/KH-UBND thị xã Ba Đồn ngày 23 tháng 9 năm 2021;Công văn số 179/PGDĐT ngày 23/9/2021 của PGD&ĐT thị xã Ba đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Thư viện  trường TH Quảng Minh A  xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh dịch covid 19 “ bằng hình thức trực tuyến với nhiều hoạt động thiết thực.

244779919_737884380942626_725334082928952564_n

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Theo đó nhà trường đã chỉ đạo  tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc học , thường xuyên học suốt đời, học thực, học vì chất lượng cuộc sống; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh hoạt động thư viện trường học, tổ chức cho học sinh đọc sách, giới thiệu sách qua các buổi học trực tuyến của học sinh, và các buổi họp trực tuyến của giáo viên.

Sau đây là một số hình ảnh của tuần lễ tuyên truyền

244769099_737883420942722_3461139510062343633_n
244638863_737884914275906_697563193986874273_n 245035382_737883664276031_598831065335462427_n 244760816_737883370942727_9068295878069768442_n 244984934_737883557609375_2396215674416283548_n 244755022_737883637609367_989333874107531846_n 244885148_409599530751732_2028229779230718256_n