Bài tuyên truyền sách về anh Bộ đội Cụ Hồ

Bài tuyên truyền về đại tướng Võ Nguyên Giáp của cô giáo: Mai Thị Việt Hà-cô giáo thư viện trường TH Quảng Minh A

 

https://www.youtube.com/watch?v=zj7VKyxwFWk