Công tác phòng chống lủ tại trường TH Quảng Minh A

       Trường TH Quảng Minh A là trường nằm ở vùng thấp trũng, hàng năm, thường xuyên gánh chịu thiệt hại do thiên tai, bão lụt. Mỗi mùa mưa bão đến lại mang theo nỗi lo thiệt hại do lũ lụt, gây ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và nguy hiểm tính mạng con người, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Do đó, nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là bảo vệ, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra, đặc biệt là bảo vệ tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Sáng ngày 9/10 nước dâng cao tràn vào sân trường

27BECAED-5A8E-4D10-9C2A-181AF4CDB6C0
2E8C2CDA-B4CB-4F4F-83BD-BD876F02A221
Được sự chỉ đạo của của phòng Giáo dục và Đào tạo và Ban giám hiệu nhanh chóng chủ động kịp thời đối phó với lủ. Để đảm bảo an toàn học sinh nghĩ học sáng ngày 9/10.Với phương châm phòng là chính, chủ động đối phó kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả; đồng thời thực hiện tốt phương án giảm nhẹ thiệt hại trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, chỉ huy và ứng phó kịp thời. Công  tác phòng chống lụt bão được triển khai từ rất sớm.  Ban giám hiệu chú trọng việc bảo quản hồ sơ, trang thiết bị, đồ dùng tại các lớp, phòng làm việc. Các giáo viên cùng với sự trợ giúp của phụ huynh đã đi chuyển các thiết bị đồ dùng tại các lớp  học đưa lên nơi an toàn.
22D4C8E5-B78E-46D0-B44A-D1E2E6F2CBEF

A841D8DF-5AA1-449B-8015-5C5F76F200316F3399DE-E5D2-42A2-B9FE-8FD4D88D5BDAD39062BE-FBE9-4181-8F5C-3E7803242DB4

Ngoài bảo vệ cơ sở vật chất, Ban giám hiệu  đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhìn chung, đến thời điểm này, các phương án đối phó với bão lũ năm nay của  trường được thực hiện khá tốt. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo như vậy, sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa lũ năm nay./.