Ke hoach hoat dong thang 4/2016

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 04 năm 2016

 

Phần I : Đánh giá thực hiện kế hoạch tháng 3:

 1. Ưu điểm: 
 2. Công tác tư tưởng chính trị.

– Toàn thể CB, Đảng viên, công nhân viên chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành và của nhà trường. Có lối sống giản dị, gương mẫu và thực hiện tốt đạo đức lối sống.

– Tuyên truyền công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

– Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chăm lo rèn luyện đạo đức, phẩm chất của nhà giáo, tôn trọng và thương yêu học sinh. Chăm lo rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho học sinh, tập trung đẩy mạnh chất lượng giáo dục. Tham gia tốt hoạt động nơi cư trú.

 1. Về công tác duy trì số lượng, phổ cập giáo dục:

– Các lớp đã duy trì tốt số lượng. Toàn trường hiện có 377 học sinh.

 1. Về hoạt động chuyên môn:

– Thực hiện hết chương trình tuần 29 đến ngày 27/3/2016.

– Tổ chức dạy học đúng chương trình thời khóa biểu. Nhà trường đã tập trung về đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng tới từng đối tượng học sinh, tích cực hóa học sinh, chú ý cách tổ chức học nhóm để các em có cơ hội trao đổi chia sẻ, hợp tác. Vận dụng dạy học theo mô nình VNEN, sát thực với lớp học đối tượng học sinh và điều kiện của nhà trường. Đồng thời nhà trường tăng cường công tác kiểm tra đánh giá, tập trung chỉ đạo đánh giá học sinh theo TT 30 đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng. Nêu cao vai trò trách nhiệm của giáo viên trong tất cả các hoạt động của nhà trường. Nhà trường đã khảo sát nghiệm thu chất lượng của lớp 3.3, 4.2, 4.3 để rút kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên về ĐMPPDH.

– Tích cực chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi giúp đỡ học sinh yếu trong từng lớp học. Chỉ đạo bồi dưỡng học sinh thi Toán trên internet vào ngày 11/3/2016.

– Thực hiện tốt các qui chế chuyên môn.

– Các tổ khối tiếp tục tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm.

Tồn tại:

– Chất lượng học sinh đang đạt ở mức quá khiêm tốn, nhiều học sinh chữ viết còn quá xấu như em Kiên, em Quang … lớp 3.3. Kỹ năng giải Toán có lời văn của học sinh còn non, nhiều học sinh chưa biết cách thực hiện dãy tính, kỹ năng cộng trừ nhân chia học sinh lớp 4 còn yếu, kỹ năng tính diện tích của một hình học sinh nắm chưa chắc. Học sinh chưa biết đọc và phân tích yêu cầu của đề ra. Do vậy kỹ năng viết văn đúng cấu trúc của bài văn còn quá yếu như lớp 4.2, kỹ năng phân tích cấu trúc ngữ pháp của một câu nhiều học sinh lớp 4 chưa làm được.

 1. Công tác bồi dưỡng mũi nhọn:

    4.1. Học sinh giỏi lớp 3,4,5:

          – Giáo viên đã tận dụng mọi thời gian để bồi dưỡng cho học sinh giỏi lớp 3,4,5. Kết quả dự thi giải Toán trên internet cấp thị xã: số giải còn quá khiêm tốn chỉ được một giải nhì cho Toán lớp 5. Số học sinh tham gia dự thi chữ viết đẹp cấp thị không có học sinh đạt giải. Điều đó chứng tỏ rằng việc chăm lo rèn chữ giữ vở của toàn trường kết quả đạt chưa cao.

  4.2. Giáo viên dạy giỏi:

– Nhà trường đã có giải pháp bồi dưỡng tích cực bồi dưỡng cho GVDG dự thi giáo viên giỏi cấp thị. Trường nhận thấy công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của chuyên môn còn hạn chế. Việc nắm bắt các văn bản của Nhà nước và ngành của giáo viên chưa chắc. Đặc biệt sự chỉ đạo bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và các tổ chuyên môn cần bám vào yêu cầu nhiệm vụ của năm học để tự bồi dưỡng thật tốt cho giáo viên tham gia dự thi.

 1. Công tác duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ I góp phần vào việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương.

–  Lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua tích cực, rà soát kế hoạch mục tiêu năm học chỉ đạo thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.

–  Thường xuyên phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, từng bước hoàn thiện về công tác xây dựng thư viện thân thiện. Nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và có kế hoạch chỉ đạo giao khoán về bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường hiện có.

 1. Về việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, rèn luyện nhân cách nhà giáo.

          –  Hầu hết đội ngũ đã có ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu, làm tròn trách nhiệm được giao.

– Không có tình trạng giáo viên xúc phạm học sinh làm ảnh hưởng đến nhân cách nhà giáo làm mất uy tín trong phụ huynh nhân dân.

– Việc thực hiện các cuộc vận động đã đi vào nề nếp, hiệu quả.

– Việc đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ Đảng viên, viên chức trong nhà trường đã tiến hành đăng ký các nội dung theo chuyên đề năm 2016.

– Tác phong làm việc của cán bộ Đảng viên, viên chức trong nhà trường  gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao.

 1. Về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Các lớp đã thường xuyên chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ.

– Toàn trường thực hiện tốt ATGT và PCTNTT.

– Đội TNTP đã tổ chức ca múa, thể dục giữa giờ theo qui định.

– Qua Hội thi “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe” kết quả công tác Đội – Sao trong nhà trường còn thấp. Nhiều chi đội và lớp sao chưa nắm được chương trình rèn luyện đội viên trong năm học. Sổ liên đội thực hiện chưa đạt yêu cầu, kế hoạch triển khai của liên đội xuống tận các chi đội và lớp sao chưa cụ thể dẫn đến phong trào hoạt động liên đội đạt ở mức thấp.

– Chất lượng các kỹ năng qua khảo sát duy trì vững chắc ở mức độ cao như lớp 5.2, 5.1. Bên cạnh đó chất lượng giảng dạy và chất lượng học sinh của lớp 3.3, 4.2, 4.3 đạt kết quả còn thấp, giáo viên chưa có giải pháp để rèn kỹ năng cho học sinh, học sinh năm kiến thức và vận dụng kiến thức vào bài tập, bài làm chưa đạt yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Chữ viết quá xấu, lớp học hoạt động tùy tiện không có sự hướng dẫn của giáo viên. Yêu cầu giáo viên cần chăm lo, rèn luyện nề nếp và ý thức học tập của học sinh.

 1. Một số hoạt động khác:

–  Kế toán nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các qui định về tài chính: chi trả lương, tiền làm thêm giờ đúng qui định.

– Thông tin 2 chiều đúng thời gian, đảm bảo tính chính xác.

 1. Những tồn tại cần khắc phục :

– Một số lớp công tác tự quản chưa tốt. Giờ giấc thực hiện chưa thật nghiêm túc. Công tác giảng dạy của giáo viên chưa tập trung chỉ đạo hoạt động của học sinh, chất lượng lớp quá thấp, nề nếp lớp yếu và học sinh thiếu kỹ năng rèn luyện. Yêu cầu giáo viên, chuyên môn nhà trường tích cực chỉ đạo chất lượng học sinh hằng ngày.

– Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3,4,5 thời gian đầu tư chưa nhiều.

– Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của giáo viên chưa thường xuyên.

– Việc sưu tầm các làn điệu dân ca, lịch sử địa phương ở các lớp chưa thật hiệu quả.

 • Trang Web tư liệu chưa phong phú, nhiều giáo viên và tổ khối chưa đưa thông tin lên trang web. Việc quay video về mô hình trường học mới khối 1,2,3 chưa chủ động thực hiện.

III. Công tác xây dựng Đảng

– Trong tháng cán bộ đảng viên trong nhà trường thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp. Chăm lo rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người Đảng viên. Tuy nhiên, một số cán bộ, đảng viên mức độ hoàn thành công việc đang ở mức độ trung bình, công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng trong tháng chưa có các tổ giới thiệu. Việc tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI một số đảng viên đến dự học tập Nghị quyết còn chậm, trong học tập còn nói chuyện riêng, một số đảng viên vắng không có giấy xin phép.

 

Phần II :

Kế hoạch tháng 4

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng kỹ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4: Giỗ tổ Hùng vương, 146 năm ngày sinh của Lê-nin, 41 năm ngày giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động, Tuyên truyền việc bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp, đẩy mạnh nâng cao chất lượng.

 1. Về công tác tư tưởng chính trị:

Tổng kết 5 năm việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, tiếp tục triển khai học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Mỗi cán bộ đảng viên, công nhân viên có giải pháp sát hợp trong việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ‘‘Hai không’’, cuộc vận động ‘‘Kỹ cương tình thương trách nhiệm’’ và phong trào thi đua ‘‘hai tốt’’, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị bằng các việc làm cụ thể thiết thực có chất lượng có hiệu quả thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, tính trách nhiệm và thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và giúp học sinh và nhân dân hiểu được truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc. Tuyên truyền việc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đến tận phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn cư trú. Tuyên truyền cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tăng cường quản lý về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường tổ chức tốt việc thực hiện an toàn giao thông. Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm học để thực hiện có hiệu quả. Quan tâm nề nếp vệ sinh học đường, đẩy mạnh hoạt động Đội và Sao. Tham gia dự thi phụ trách Sao giỏi đạt kết quả cao. Xây dựng được nề nếp quyên góp sách, chung tay xây dựng thư viện, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc kiểm tra thư viện tiên tiến xuất sắc của Sở GD.

 1. Về công tác duy trì số lượng, phổ cập giáo dục:

– Toàn trường duy trì tốt số lượng hiện có (377 học sinh).

– Cập nhật thông tin vào hồ sơ đầy đủ, kịp thời.

– Cùng với trường mầm non rà soát lại số liệu trẻ 6 tuổi đang học tại Mầm non để làm công tác kế hoạch phát triển năm học 2016-2017.

– Phối hợp với trường THCS để nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 vào cuối năm học đạt hiệu quả.

 1. Về hoạt động chuyên môn :

– Thực hiện nghiêm túc hết chương trình tuần 34.

– Chuẩn bị, ôn tập để kiểm tra định kì cuối năm học đạt kết quả cao.

– Tiếp tục tổ chức các chuyên đề đổi mới soạn bài, chuẩn bị bài và tổ chức dạy học trên lớp. Ứng dụng CNTT trong dạy học, vận dụng hình thức tổ chức dạy học nhóm ở mô hình trường học mới, thực hiện có chất lượng các hình thức dạy học, đánh giá học sinh theo TT 30/2014 của BGD-ĐT nhằm từng bước chuyển biến đồng bộ về chất lượng nhằm tạo bước chuyển biến đồng bộ về chất lượng dạy học và giáo dục trong nhà trường. Chú trọng chăm lo nâng cao chất lượng học sinh, đảm bảo không có học sinh ngồi nhầm chổ, nhầm lớp, chú ý việc luân chuyển thường xuyên về chổ ngồi học sinh. Nhà trường trực tiếp khảo sát chất lượng các lớp còn lại nhằm đánh giá kết quả dạy học của giáo viên.

– Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp thị xã về các nội dung thi gồm: SKKN, thi năng lực ( gồm có 50% nhận thức, 50% chuyên môn nghiệp vụ, thời gian làm bài : 90’), thi thực hành 2 tiết dạy. Nhà trường yêu cầu tổ chuyên môn 1,2,3 cùng các tổ chuyên môn.

– Thực hiện tốt các qui chế chuyên môn.

– Các tổ khối tiếp tục tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm.

– Ra đề khảo sát chất lượng cuối năm học của các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử&Địa lý, Anh văn thời gian từ 25-30/4.

 1. Công tác bồi dưỡng mũi nhọn:

      3.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3,4,5:

– Tăng cường bồi dưỡng vào các ngày nghỉ.

– Kiểm tra, lựa chọn đội tuyển chính thức và có giải pháp bồi dưỡng tích cực hơn. Họp phụ huynh học sinh khối lớp 2,3,4 bàn kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Toán, Tiếng Việt, Anh văn, giải Toán bằng tiếng Anh trên Internet trong hè. Tiến hành thành lập CLB Toán tiếng Anh,

      3.2. Rút kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi.

Rút kinh nghiệm về kết quả hội thi GVCNG, GVDG cấp thi năm học 2014-2015. Các tổ chuyên môn và chuyên môn nhà trường cần cụ thể hóa kế hoạch bồi dưỡng, chất lượng bồi dưỡng và ý thức trách nhiệm bồi dưỡng của GV, có kế hoạch bồi dưỡng tiếp theo. Giáo viên dự thi tích cực sưu tầm các tài liệu để bồi dưỡng tốt phần thi năng lực.

 1. Về thực hiện kế hoạch xây dựng Thư viện tiên tiến xuất sắc:

– Tổ chức cho học sinh đọc sách và đọc báo thông tin trên mạng vào các buổi học. Triển khai việc đọc sách của học sinh theo các góc thư viện thân thiện ở cầu thang. Triển khai kế hoạch xây dựng thư viện xanh, tạo các góc đọc sách thông thoáng ở tại tủ sách thư viện các lớp. Các lớp xây dựng và hoàn thành sổ theo dõi bạn đọc hàng tháng và kiểm tra hoạt động của đội tự quản về đọc sách, tăng cường quản lý sách.

– Cán bộ thư viện tiến hành thu hồi những thiết bị đã sử dụng, sắp xếp vào kho để chuẩn bị kiểm tra cuối năm. Hoàn thành việc cập nhật sách ở phần mềm thư viện, bổ sung các biểu bảng còn thiếu ở thư viện, rà soát lại hồ sơ thư viện để có tính thống nhất cao trong các loại hồ sơ. Bổ sung hồ sơ thi kể chuyện trong năm học.

– Kiểm tra việc quyên góp sách của CB, GV, HS tại các tủ sách thân thiện.

Báo cáo cụ thể kết quả quyên góp sách, triển khai kế hoạch đọc sách và hoạt động tủ sách thân thiện ở các lớp cho nhà trường.

 1. Công tác xây dựng và duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ I góp phần hoàn thiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

–  Rà soát các hạng mục, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đúng thời gian qui định. Tham mưu với UBND xã và HCMHS về việc giải tỏa hai phòng học xuống cấp, san bằng nền phòng học đã giải tỏa để làm sân chơi, bãi tập tại điểm trường trung tâm sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng.

 1. Về việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, rèn luyện nhân cách nhà giáo.

          – Đội ngũ cần có ý thức trách nhiệm trước công việc để hoàn thành công việc chung.

– Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cán bộ, giáo viên xúc phạm học sinh làm ảnh hưởng đến nhân cách nhà giáo, làm mất uy tín trong phụ huynh nhân dân.

– Tổ chức kiểm tra định kì, đánh giá chất lượng học sinh nghiêm túc, khách quan.

 1. Về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Thường xuyên phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

– Tổ chức kết hợp với phụ huynh để xây dựng lớp học thân thiện và trường học thân thiện.

– Các lớp thường xuyên chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ.

– Thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích.

– Đội TNTP phải duy trì  tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp có nề nếp hiệu quả.

–  Chăm sóc di tích lịc sử Đình làng Minh lệ thường xuyên.

 1. Về đổi mới công tác quản lí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học:

– Các tổ khối chuyên môn phân công các thành viên đóng góp tư liệu vào trang Web.

– Tăng cường việc bồi dưỡng soạn và sử dụng giáo án điện tử để mỗi giáo viên phải thực hiện được.

– Tăng cường việc khai thác trên mạng thiết thực, hiệu quả.

 1. Thanh tra, kiểm tra chuyên môn:

– Kiểm tra chuyên đề chất lượng giáo dục, cụ thể: từ 04/4 đến 09/4 khảo sát chất lượng lớp 4.1, 3.1, 3.2. Từ 11/4 đến 16/4 khảo sát chất lượng các lớp 2.1, 2.2, 2.3,1.1, 1.2, 1.3

– Thanh tra toàn diện 3 đồng chí (Hương, Huyền (AV), Hùng).

 1. Công tác xây dựng Đảng.

– Các tổ triển khai cho Đảng viên, cán bộ, viên chức trong nhà trường thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tích cực gương mẫu trong lối sống, tham gia tốt các hoạt động ở nơi cư trú. Nộp thẻ Đảng viên về chi bộ vào ngày 04/4.

– Bồi dưỡng và giới thiệu cho chi bộ quần chúng ưu tú để dự lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng. Hoàn thành hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Lan nộp lên Đảng ủy.

Hoàn thành đóng Đảng phí quý II/2016.

 1. Một số hoạt động khác:

   11.1. Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh:

– Phát động các phong trào thi đua mới  chào mừng kỉ niệm 30-4 và 1-5, giỗ Tổ Hùng Vương.

– Tăng cường công tác bồi dưỡng phụ trách Sao để tham gia dự thi phụ trách Sao giỏi. Sáng ngày 04/4 nhà trường sơ duyệt các phần thi, sáng ngày 08/4 nhà trường tổng duyệt các nội dung thi. TP: hiệu trưởng, đ/c Kiên, đ/c Thịnh, đ/c Thường.

– Tăng cường công tác kiểm tra của Đội cờ đỏ và đánh giá hoạt động qua hàng tuần, đặc biệt là công tác vệ sinh, phong quang trường lớp, nề nếp lớp học.

 11.2. Công tác tài chính, kế toán, văn phòng:

– Thực hiện nghiêm túc các qui định về tài chính: chi trả lương, tiền làm thêm giờ.

– Thông tin 2 chiều đúng thời gian, đảm bảo tính chính xác.

– Xây dựng kế hoạch thu các ngày quỹ ủng hộ chất độc da cam, ngày vì trẻ em, quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nhân đạo, quỹ vì người nghèo trong năm 2016.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD-ĐT Thị;

– CB, GV, NV;

– Lưu: VT.

                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                       Mai Xuân Trường