Phân phối chương trình môn Mĩ thuật năm học 2016-2017

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN MĨ THUẬT LỚP 1

(Kèm theo Công văn số 638/GDĐT-TH ngày 23 tháng 8 năm 2016)

TUẦN CHỦ ĐỀ TIẾT LÒNG GHÉP VÀ TÍCH HỢP GDĐP
1 Cuộc dạo chơi của đường nét T1
2 Cuộc dạo chơi của đường nét T2
3 Màu sắc em yêu T1
4 Màu sắc em yêu T2
5 Sáng tạo cùng hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác T1
6 Sáng tạo cùng hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác T2
7 Những con cá đáng yêu T1 Vẽ thêm vào hình có sẵn và vẽ màu tranh phong cảnh biển
8 Những con cá đáng yêu T2 Vẽ thêm vào hình có sẵn và vẽ màu tranh phong cảnh biển
9 Những con cá đáng yêu T3 Vẽ thêm vào hình có sẵn và vẽ màu tranh phong cảnh biển
10 Em và bạn em T1
11 Em và bạn em T2
12 Em và bạn em T3
13 Ông mặt trời vui tính T1
14 Ông mặt trời vui tính T2
15 Những con vật ngộ nghĩnh T1
16 Những con vật ngộ nghĩnh T2
17 Bình hoa xinh xắn T1
18 Bình hoa xinh xắn T2
19 Thiên nhiên tươi đẹp T1 Vẽ tranh phong cảnh địa phương
20 Thiên nhiên tươi đẹp T2 Vẽ tranh phong cảnh địa phương
21 Đàn gà của em T1
22 Đàn gà của em T2
23 Đàn gà của em T3
24 Đàn gà của em T4
25 Đàn gà của em T5
26 Vườn rau của bác nông dân T1
27 Vườn rau của bác nông dân T2
28 Vườn rau của bác nông dân T3
29 Em và những người thân yêu T1
30 Em và những người thân yêu T2
31 Em và những người thân yêu T3
32 Khu nhà nơi em ở T1
33 Khu nhà nơi em ở T2
34 Khu nhà nơi em ở T3
35 Khu nhà nơi em ở T4

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN MĨ THUẬT LỚP 2

 

TUẦN CHỦ ĐỀ TIẾT LÒNG GHÉP VÀ TÍCH HỢP GDĐP
1 Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Mùa hè của em T1
2 Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Mùa hè của em T2
3 Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Mùa hè của em T3
4 Những con vật sống dưới nước T1 Vẽ thêm vào hình có sẵn và vẽ màu tranh phong cảnh biển
5 Những con vật sống dưới nước T2 Vẽ thêm vào hình có sẵn và vẽ màu tranh phong cảnh biển
6 Đây là tôi T1
7 Đây là tôi T2
8 Hộp màu của em T1
9 Hộp màu của em T2
10 Tưởng tượng với hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật T1
11 Tưởng tượng với hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật T2
12 Tưởng tượng với hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật T3
13 Khu vườn kì diệu T1
14 Khu vườn kì diệu T2
15 Khu vườn kì diệu T3
16 Con vật thân thuộc T1
17 Con vật thân thuộc T2
18 Con vật thân thuộc T3
19 Mâm quả ngày tết T1
20 Mâm quả ngày tết T2
21 Mâm quả ngày tết T3
22 Sắc màu thiên nhiên T1 Vẽ tranh phong cảnh địa phương
23 Sắc màu thiên nhiên T2 Vẽ tranh phong cảnh địa phương
24 Tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ T1
25 Tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ T2
26 Đồ vật theo em đến trường T1
27 Đồ vật theo em đến trường T2
28 Môi trường quanh em T1
29 Môi trường quanh em T2
30 Môi trường quanh em T3
31 Em đến trường T1
32 Em đến trường T2
33 Em đến trường T3
34 Em tưởng tượng từ bàn tay T1
35 Em tưởng tượng từ bàn tay T2

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN MĨ THUẬT LỚP 3

 

TUẦN CHỦ ĐỀ TIẾT LÒNG GHÉP VÀ TÍCH HỢP GDĐP
1 Những chữ cái đáng yêu T1
2 Những chữ cái đáng yêu T2
3 Mặt nạ con thú T1
4 Mặt nạ con thú T2
5 Mặt nạ con thú T3
6 Con vật quen thuộc T1
7 Con vật quen thuộc T2
8 Chân dung biểu cảm T1
9 Chân dung biểu cảm T2
10 Tạo hình tự do và trang trí bằng nét T1
11 Tạo hình tự do và trang trí bằng nét T2
12 Bốn mùa T1
13 Bốn mùa T2
14 Bốn mùa T3
15 Lễ hội quê em T1
16 Lễ hội quê em T2
17 Lễ hội quê em T3
18 Lễ hội quê em T4
19 Trái cây bốn mùa T1
20 Trái cây bốn mùa T2
21 Trái cây bốn mùa T3
22 Bưu thiếp tặng mẹ và cô T1
23 Bưu thiếp tặng mẹ và cô T2
24 Cửa hàng gốm sứ T1
25 Cửa hàng gốm sứ T2
26 Cửa hàng gốm sứ T3
27 Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẽ đẹp cuộc sống T1 Vẽ tranh phong cảnh về đình (đền, chùa) ở quê em.
28 Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẽ đẹp cuộc sống T2 Vẽ tranh phong cảnh về đình (đền, chùa) ở quê em.
29 Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẽ đẹp cuộc sống T3 Vẽ tranh phong cảnh về đình (đền, chùa) ở quê em.
30 Trang phục của em T1
31 Trang phục của em T2
32 Trang phục của em T3
33 Câu chuyện em yêu thích T1
34 Câu chuyện em yêu thích T2
35 Câu chuyện em yêu thích T3

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN MĨ THUẬT LỚP 4

 

TUẦN CHỦ ĐỀ TIẾT LÒNG GHÉP VÀ TÍCH HỢP GDĐP
1 Những mảng màu thú vị T1
2 Những mảng màu thú vị T2
3 Chúng em với thế giới động vật T1
4 Chúng em với thế giới động vật T2
5 Chúng em với thế giới động vật T3
6 Chúng em với thế giới động vật T4
7 Ngày hội hóa trang T1
8 Ngày hội hóa trang T2
9 Em sáng tạo cùng những con chữ T1
10 Em sáng tạo cùng những con chữ T2
11 Em sáng tạo cùng những con chữ T3
12 Sự chuyển động của dáng người T1
13 Sự chuyển động của dáng người T2
14 Sự chuyển động của dáng người T3
15 Ngày tết, lễ hội và mùa xuân T1
16 Ngày tết, lễ hội và mùa xuân T2
17 Ngày tết, lễ hội và mùa xuân T3
18 Ngày tết, lễ hội và mùa xuân T4
19 Vũ điệu của sắc màu T1
20 Vũ điệu của sắc màu T2
21 Sáng tạo với những nếp gấp giấy T1
22 Sáng tạo với những nếp gấp giấy T2
23 Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật T1 Chép họa tiết trang trí dân tộc
24 Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật T2 Chép họa tiết trang trí dân tộc
25 Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật T3 Chép họa tiết trang trí dân tộc
26 Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật T4 Chép họa tiết trang trí dân tộc
27 Tĩnh vật T1
28 Tĩnh vật T2
29 Tĩnh vật T3
30 Em tham gia giao thông T1
31 Em tham gia giao thông T2
32 Em tham gia giao thông T3
33 Em tham gia giao thông T4
34 Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam T1
35 Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam T2

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN MĨ THUẬT LỚP 5

 

TUẦN CHỦ ĐỀ TIẾT LÒNG GHÉP VÀ TÍCH HỢP GDĐP
1 Chân dung tự họa T1
2 Chân dung tự họa T2
3 Sự liên kết thú vị của các hình khối T1
4 Sự liên kết thú vị của các hình khối T2
5 Sự liên kết thú vị của các hình khối T3
6 Âm nhạc và sắc màu T1
7 Âm nhạc và sắc màu T2
8 Âm nhạc và sắc màu T3
9 Sáng tạo với những chiếc lá T1
10 Sáng tạo với những chiếc lá T2
11 Trường em T1
12 Trường em T2
13 Trường em T3
14 Trường em T4
15 Chú bộ đội của chúng em T1
16 Chú bộ đội của chúng em T2
17 Tìm hiểu tranh theo chủ đề: “ ước mơ của em” T1
18 Tìm hiểu tranh theo chủ đề: “ ước mơ của em” T2
19 Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện T1
20 Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện T2
21 Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện T3
22 Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện T4
23 Trang phục yêu thích T1
24 Trang phục yêu thích T2
25 Trang phục yêu thích T3
26 Cuộc sống quanh em T1 Vẽ tranh lễ hội địa phương
27 Cuộc sống quanh em T2 Vẽ tranh lễ hội địa phương
28 Cuộc sống quanh em T3 Vẽ tranh lễ hội địa phương
29 Vẽ biểu cảm các đồ vật T1
30 Vẽ biểu cảm các đồ vật T2
31 Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu T1
32 Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu T2
33 Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu T3
34 Xem tranh: “Bác Hồ đi công tác” T1
35 Xem tranh: “Bác Hồ đi công tác” T2