Thời khóa biểu khối 1

Thời khóa biểu khối 1

  PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH A THỜI KHÓA BIỂU TIỂU HỌC – NĂM HỌC: 2017 – 2018 DẠY HỌC 10 BUỔI – TUẦN ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM…
Thời khóa biểu khối 1

Thời khóa biểu khối 1

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH A THỜI KHÓA BIỂU TIỂU HỌC – NĂM HỌC: 2017 – 2018 DẠY HỌC 10 BUỔI – TUẦN ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM…
Thời khóa biểu lớp 5

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Toán Chính tả Địa lí 2 Tiếng Anh Toán Tin học Toán Tập làm Văn
Thời khóa biểu lớp 4

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Tiếng Anh 2 Âm nhạc Luyện từ& Câu Toán Khoa học Kĩ…
Thời khóa biểu lớp 3

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu `Sáng 1 Chào cờ Toán Tự nhiên và xã hội Toán Tập làm văn 2 Tập đọc Tập đọc Luyện từ…
Thời khóa biểu lớp 2

Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Toán Tập viết 2 Tiếng Anh Chính tả Tập đọc HĐ tập thể Chính tả
Thời khóa biểu lớp 1

Thời khóa biểu lớp 1

LỚP 1/1 Giáo viên chủ nhiệm :  Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Luyện Âm nhạc Tiếng Việt Luyện Thể dục Tiếng Việt 2 Toán Tự nhiên và xã hội