HƯỞNG ỨNG TUẦN LỂ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỂ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

Thực hiện công văn số 2389/SGDĐT-GDCN-TX ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Công văn số 1887/KH-UBND thị xã Ba Đồn ngày 23…