Tiết đọc thư viện

Tiết đọc thư viện

Tiết đọc thư viện Câu chuyện ”Dê con nhanh trí” Cô giáo Hoàng Thị Minh Hương x https://youtu.be/RSZExQ_RKyI
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỂ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỂ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

Thực hiện công văn số 2389/SGDĐT-GDCN-TX ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Công văn số 1887/KH-UBND thị xã Ba Đồn ngày 23…
KHAI MẠC TUẦN  LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

KHAI MẠC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Thực hiện công văn số 1370/ CV- BCĐ  ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnhUBND tỉnh; Công văn số 2389/SGDĐT-GDCN-TX ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình…