KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN – NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A

 

KẾ HOẠCH
DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA ZOOM

Năm học 2021-2022

 

Thực hiện công văn số 1971/ UBND-NCVX ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid- 19 năm học 2021-2022

Thực hiện công văn số 172/ PGDĐT ngày 17/9/2021 của UBND ThỊ Xã Ba Đồn về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid- 19 năm học 2021-2022

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Giáo viên, học sinh và phụ huynh của nhà trường;

Trường tiểu học Quảng Minh A xây dựng Kế hoạch dạy học trực tuyến  như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

– Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19;

– Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua trực tuyến của giáo viên.

– Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

– Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2. Yêu cầu

– Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học , có máy tính kết nối intemet đối với GVCN phải có thêm điện thoại thông minh để tạo phòng học cho học sinh .

– Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo; máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet; tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra thường xuyên đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.

Trường hợp đặc biệt, học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì giáo viên ra đề giao bài tập cho học sinh và hướng dẫn giúp đỡ học sinh làm bài tập, hướng dẫn học sinh tự học trên sách giáo khoa và giáo viên kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ huynh học sinh qua tin nhắn.

– Đối với Cha mẹ học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

  1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC

2.1. Đối tượng

100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trường Tiểu học Quảng Minh A , năm học 2021-2022.

2.2. Nội dung

Thực hiện học sinh khối 1,2 được hướng dẫn học qua truyền hình VTV7 và truyền hình Quảng Binh, GV phối hợp với phụ huynh hướng dẫn các em tự học.

Thực hiện kế hoạc dạy học  của khối 3,4,5 học trực tuyến tại nhà, trường xây dựng kế hoạch dạy trực tuyến và triển khai theo qui định tại thông tư 09/TT –BGDĐT ngày 30/3/2021 tổ chức hình thức giao bài, hướng dẫn tự học đối với học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến. Năm học 2021 – 2022( từ tuần 1 bắt đầu từ ngày 20/9/2021 – đến lúc nào có quyết định cho học sinh trở lại trường để học trực tiếp  ). Áp dụng trong việc ôn tập kiến thức, học nội dung kiến thức mới và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016 .

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY

3.1. Thời gian:

– Từ ngày 17/9/2021 GV nhận kế hoạch dạy học của nhà trường  để lên kế hoạch chuẩn bị dạy Zoom . Đ/c Thường gửi thời khóa biểu về cho các GV .

Từ ngày 18/9/2021 GV thông báo đên tận phụ huynh , học sinh về kế hoạch dạy học trực tuyên của nhà trường và thời khóa biểu. Hướng dẫn học sinh cài Zoom và cách sử dụng trên máy tính và điện thoại .

GVCN, bộ môn Hoàn thành tạo phòng học trực tuyến trên Zoom thông báo việc gửi đường link trên nhóm Messenger nhóm trường để trường năm mật khẩu và ID . mật khẩu các GVCN và GV bộ môn tạo 1 mật khẩu giống nhau bằng số để học sinh dễ nhớ và vào học .

Ngày 19 /9/2021 đúng 14 giờ giáo viên hướng dẫn học sinh vào đường link để kiểm tra việc sử dụng cài đặt đổi tên cho học sinh, GV quán triệt qui chế và nội qui lớp học Zoom .

Thứ 2 ngày 20/9/2021 đúng 7h các lớp dạy theo thời khóa biểu . buổi chiều bắt đầu từ 14giờ nếu có vần đề gì về thời khóa biểu thì giao thông báo với chuyên môn để điều chỉnh phù hợp .

Giáo viên triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh(  như đã triển khai trong năm học 2020 – 2021); Hoàn thành kiến thức mới, ôn tập các kiến thức cơ bản cho học sinh; theo thời khóa biểu của nhà trường.

– Thời gian cụ thể trong mỗi ngày dạy: Do đ/c PHT và các tổ trường và giáo viên chủ nhiệm thống nhất với cha mẹ học sinh để phối hợp thực hiện theo như thời khóa biểu.

Thời Khóa biểu đã có kèm theo

3.2.Cách thức và hình thức dạy học:

Cách thức: GVCN tập hợp DS danh bạ điện thoại di động,địa chỉ kèm theo email, địa chỉ facebook, Zalo của phụ huynh và học sinh trên cơ sở đó thành lập các nhóm học tập trực tuyến dưới sự hướng dẫn của gv .

Dạy học tương tác trực tuyến qua zoom ,bên cạnh đó còn có thể sử dụng qua Zalo hoặc Mesenger để giao bài tập và kiểm tra đánh giá thêm.

Hình thức tổ chức : GVCN kiểm tra tập hợp số lượng học sinh có đủ điều kiện tham gia học trực tuyến và số lượng hs không đủ điều kiện học trực tuyến nhưng có ty vi xem được truyền hình HTV7 hoặc truyền hình Quảng Bình. Số lượng học sinh tham gia  học tập như sau.

GVCN  thông báo lịch học truyền hình cho tường phụ huynh tham gia

Cho kết hợp 2 học sinh với nhau có điều kiện thuận lợi để cùng tham gia học và có phương pháp quản lý phù hợp hoặc có phương án hứng dẫn học sinh học trên sách giáo khoa và gv kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ huynh học sinh qua điện thoại hoặc tương tác trực tuyến qua Internet, kết hợp phần giao bài tập và kiểm tra đánh giá qua zalo, Meseengr …

  1. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC  

– Giáo viên xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập và chuẩn kiến thức kỹ năng để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

– Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh.

– Được tổ trưởng chuyên môn thống nhất trước khi chuyển tải tới học sinh.

  1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên Zalo, Gmail , Meseengr cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1 . Dạy học trực tuyến ; Thông báo rộng rải trên FB ,websire,tin nhắn tới 100% GV và HS , Phụ huynh

Sau mỗi tiết học GV cần giải đáp thắc mắc của học sinh  qua zalo, Meseengr, mail …

Gv cho học HS làm bài tập để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi tham gia .

Dạy học các môn, Toán, TV, Anh Văn, MT, ÂN .

Riêng môn Khoa học LSĐL,Thủ công, Kỷ thuật, TD, HĐTN GV có kế hoạch dạy bù sau .

Thời gian như phân công ở thời khóa biểu .

6.2. Đối với lãnh đạo nhà trường

– Xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến, xây dựng thời khóa biểu hợp lý. Tham gia các lớp học để đánh giá tình hình học tập của học sinh và cách tổ chức dạy học của GV .

– Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

–  Thông tin đến cha mẹ học sinh và học sinh phương án dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng dịch Covid-19.

6.3. Đối với tổ chuyên môn:

– Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ gửi PHT duyệt vào ngày 19/9/2021;

– Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tuần (lưu ý phần giảm tải);

– Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

– Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

6.4. Đối với giáo viên và giáo viên tin học

– Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT; thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học;

– Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường ;

– Giáo viên: xây dựng và lựa chọn học liệu; cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

– Giáo viên tin học: Có trách nhiệm nghiên cứu việc dạy học trực tuyến trên phần mềm Zoom và tập huấn cho toàn thể GV trong nhà trường; quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh, phụ huynh khi cần thiết;

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh học sinh trong từng tiết học; phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học; chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như quản lí học sinh .

Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet qua Zoom của trường Tiểu học Quảng Minh A , trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường và bộ phận kĩ thuật để kip thời điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:– Phòng GDĐT TXBĐ;

– Ban đại diện CMHS và CMHS;

– Các tổ CM và GV;

– Websiet nhà trường;

– Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lệ Hằng