Kế hoạch y tế học đường tháng 11 năm học 2017-2018

Kế hoạch y tế học đường tháng 11 năm học 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017   Đánh giá hoạt động tháng 10 năm 2017: – Đã…
Kế hoạch y tế học đường tháng 10 năm học 2017-2018

Kế hoạch y tế học đường tháng 10 năm học 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017   Đánh giá hoạt động tháng 9 năm 2017: – Hoàn…
kế hoạch y tế học đường tháng 9 năm học 2017-2018

kế hoạch y tế học đường tháng 9 năm học 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2017   Đánh giá hoạt động tháng 8 năm 2017: – Kiểm…
kế hoạch y tế tháng 3

kế hoạch y tế tháng 3

  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2017 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 03/2017   Phần 1: Đánh giá hoạt động tháng 02         I . Hoạt động chuyên môn:  Y tế trường học: – Đã phối hợp với Đội TNTP  làm tốt công tác truyên truyền vào các tiết chào cờ về…
kế hoạch y tế tháng 2

kế hoạch y tế tháng 2

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2017 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 02/2017   Phần 1: Đánh giá hoạt động tháng 01         I . Hoạt động chuyên môn :  Y tế trường học: – Đã phối hợp với Đội TNTP  làm tốt công tác truyên truyền vào các tiết chào cờ về…
kế hoạch y tế tháng 01

kế hoạch y tế tháng 01

Trường TH Quảng Minh A              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phần hành Y tế học đường                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2016 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 01/2016   Phần 1: Đánh giá hoạt động…
kế hoạch y tế tháng 12

kế hoạch y tế tháng 12

Trường TH Quảng Minh A              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phần hành Y tế học đường                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2016 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 12/2016   Phần 1: Đánh giá hoạt động…
Kế hoạch y tế  tháng 11

Kế hoạch y tế tháng 11

  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2016 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 11/2016   Phần 1: Đánh giá hoạt động tháng 10         I . Hoạt động chuyên môn :  Y tế trường học : – Nhân viên Y tế học đường đã nắm bắt tình hình, theo dõi bệnh tật của học…
Kế hoạch y tế học đường tháng 10

Kế hoạch y tế học đường tháng 10

Trường TH Quảng Minh A              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phần hành Y tế học đường                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2016 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 10/2016   Phần 1: Đánh giá hoạt động…
Kế hoạch y tế học đường tháng 9

Kế hoạch y tế học đường tháng 9

Kế hoạch hoạt động tháng 9/2016 1. Y tế trường học – Nắm bắt tình hình, theo dõi bệnh tật của học sinh, CB,GV, NV trong nhà trường để có biện pháp phòng chống kịp thời. – Phối hợp với Đội TNTP …