PHONG TRÀO  “ÁO MỚI TẶNG BẠN”

PHONG TRÀO “ÁO MỚI TẶNG BẠN”

PHONG TRÀO  “ÁO MỚI TẶNG BẠN” Hưởng ứng phong trào “Áo mới” tặng bạn, trong suốt học kì 1, học sinh các lớp đã xây dựng quỹ  để mua áo mới cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…