Tổ chức hoạt động trại đọc

Tổ chức hoạt động trại đọc

Chiều 10/ 4/2019 vừa qua, thư viện phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức chuyên đề hoạt động trại đọc nhằm phát triển kĩ năng đọc viết cho học sinh, đồng thời phát triển văn hóa đọc và khơi…